GIAD 2020 - Presentatör:

Katarina Wigler

Strategisk Planerare, Luftfart, Trafikverket

TV_logo_Master_Horisontal_RGB.png

Trafikverket är en myndighet som ansvarar för att planera för lång tid framåt för trafik med flyg, på väg och järnväg och med båt. Tillsammans med andra myndigheter som arbetar med transporter ska vi göra det lättare för den som reser eller transporterar saker, med exempelvis flyg.

Trafikverket ska bland annat säkerställa att det finns flygplatser runtom i Sverige som kan användas dygnet runt – beredskapsflygplatser – för transporter som är särskilt viktiga. Till exempel när allvarligt sjuka personer eller organ måste flygas snabbt från en plats till ett sjukhus någon annanstans.

För att den som bor i glesbygd ska kunna transportera sig, inom rimlig tid, till större städer för att exempelvis arbeta där eller resa vidare, handlar Trafikverket upp flygtrafik där det behövs.

Trafikverket följer pågående forskning och innovation på luftfartsområdet och delar ut pengar för forskning. Vi delar även ut pengar till flygplatser som behöver stöd i att driva eller utveckla dem.

IMG_0387_web.jpg