GIAD 2020 - Presentatör:

Mari Torstensson

Projektledare, Svenska Regionala
Flygplatser, Grön Flygplats

Jag jobbar på Svenska Regionala Flygplatser (SRF) som projektledare Grön Flygplats som medfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. SRF har 34 regionala medlemsflygplatser från Pajala i norr till Kristianstad i söder. 25 av flygplatserna är med i projektet Grön Flygplats.

 

Projektet syftar till att minska energianvändning och koldioxidutsläpp i flygplatsdriften samt göra det möjligt för flygbolagen att tanka och ladda fossilfritt efterhand som den tekniska utvecklingen går framåt. Tidigare har jag bl a jobbat på Norrköping Airport, både som operativ chef och som vd/flygplatschef.

WAI Scandinavia Chapter is a non-profit group of women and men working to increase female participation in aviation and aerospace.

Follow us on Facebook, Instagram, LinkedIn and YouTube.

Copyright (C) 2021 Women in Aviation, Scandinavia Chapter